Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

Aanmeldingsregeling

U meldt zich voor een cursus aan door het verzenden van een inschrijfformulier van de site of het insturen van een inschrijfkaart met een pasfoto uit de brochure. U ontvangt van ons een schriftelijk bevestiging van uw aanmelding met de factuur. De pasfoto is nodig om uw Silva Graduatepasje aan te maken waarmee u de Silva Basiscursus altijd, wereldwijd, kunt herhalen.

Betalingsregeling

Uw betaling ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken voor de cursus op onze rekening. Als het cursusgeld niet binnen is bij aanvang van de cursus, dan zal u gevraagd worden deze contant te voldoen. Als u zich kort voor de cursus aanmeldt waardoor u niet in de gelegenheid bent het cursusgeld voor aanvang van de cursus op onze rekening te laten bijschrijven, kunt u daarover afspraken maken met Landa Endlich voorafgaande aan de cursus. Neem dan dus even contact op.

Niet goed, geld terug regeling

Wanneer de basiscursus gedurende uw deelname niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u, in overleg met de cursusleiding, besluiten om uw deelname te beëindigen. Het cursusgeld wordt dan geretourneerd na aftrek van € 40,00 administratiekosten. Mocht u van de regeling gebruik maken dan kan dat alleen wanneer u op de eerste cursusdag van module 1 dat kenbaar maakt bij de cursusleider. Daarna bestaat deze mogelijkheid niet meer.

Leven lang de cursus herhalen

Als de basiscursus met goed gevolg is doorlopen, ontvangt iedere cursist een persoonlijke Silva-graduatepas. Deze pas geeft de mogelijkheid om de Silva Basiscursus en/of Silva Life Systemcursus wereldwijd te herhalen tegen stoeltarief. In Nederland is het ‘stoelgeld’ op dit moment  € 20,00 per dag hetgeen bedoeld is de kosten te dekken van de huur van de locatie en de faciliteiten zoals de verzorging van koffie en thee. Graduates die de cursus buiten Nederland hebben gevolgd, hebben ook het recht om de basiscursus (of een deel ervan) in Nederland te herhalen, echter voor sommige landen geldt een ander herhalerstarief. Bijvoorbeeld voor mensen die de cursus hebben gevolgd in België maar in Nederland willen herhalen is het stoelgeld € 40,00 per dag. Het is belangrijk dat mensen die de cursus willen herhalen, daartoe per mail (info@silva.nl) een verzoek doen. In verband met Covid willen we tijdens de cursus voldoende ruimte tussen cursisten waarborgen. Ter compensatie bieden we een online herhalingsprogramma aan. .

Annulering

Onder een annulering verstaan we het beëindigen van uw inschrijving met de intentie niet meer deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich had ingeschreven.
• Tot 1 maand vóór aanvang van de eerste trainingsdag kunt u zonder kosten telefonisch of per email annuleren.
• Bij annulering gelijk aan of korter dan 1 maand maar niet korter dan 2 kalenderweken voor aanvang van de eerste trainingsdag, wordt € 40,00 aan administratiekosten in rekening gebracht die met het retour te ontvangen cursusgeld wordt verrekend.
• Bij annulering van de Silva Business Course gelijk aan of korter dan 1 maand maar niet korter dan 2 kalenderweken voor aanvang van de cursus, worden naast de € 40,00 aan administratiekosten tevens de kosten van een eventueel verblijfsarrangement in rekening gebracht.
• Bij annulering van een cursus binnen 2 kalenderweken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld meer geretourneerd maar is het wel altijd mogelijk de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld – zonder extra kosten – in een later stadium alsnog te volgen. In overleg met Silva Nederland is het ook mogelijk dat u uw plaats laat innemen door een ander.

Inhalen gemiste trainingsdagen

Mocht u tijdens een cursus onverhoopt een cursusdag of cursusweekend missen dan is het na overleg met onze organisatie altijd mogelijk de cursusdag op een ander moment in te halen zonder extra kosten. Het is natuurlijk aan te raden dat u zich aanmeldt voor een cursus waarvan u er vooraf op vertrouwt dat u in staat bent de gehele cursus te volgen.

Wijzigingen

Silva Nederland kan zonder opgave van redenen een andere trainer de cursus laten verzorgen of van locatie (binnen de stad waar de cursus is gepland) veranderen.

Tarieven en BTW

Op al onze cursussen is BTW verschuldigd, alle tarieven op deze site zijn INCLUSIEF BTW behalve de prijzen voor de Silva Business Course.